Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
  Foto Ing. Miroslav Ďurovič ĎM Riaditeľ
  Foto Ing. Michal Diviak DM Zástupca
  Foto Ing. Ján Kotlár KJa Zástupca
  Foto Ing. Monika Malatincová MM Zástupkyňa
  Triedna učiteľka: III.C
  Zástupca v triede: I.A
  Zástupca v triede: I.B
  Zástupca v triede: II.A
  Zástupca v triede: II.B
  Zástupca v triede: III.A
  Zástupca v triede: III.B
  Zástupca v triede: III.C
  Zástupca v triede: IV.A
  Zástupca v triede: IV.B
  Foto Ing. František Černotka ČF Triedny učiteľ: IV.A
   
   
  Mgr. Anna Černotková ČAN Vychovávateľka
  Foto Mgr. Jozef Čillík Či Vychovávateľ
  Foto Ing. Veronika Dudíková DV Učiteľka
   
   
  Mgr. Norbert Ďurdík ĎN Učiteľ
   
   
  Ing. Ľubomír Engler Vychovávateľ
  lubo.engler@gmail.com
   
   
  Ing. Ľubomír Engler EL Učiteľ
  lubo.engler@gmail.com
  Foto Ing. Vladimír Gálik GV Triedny učiteľ: II.A
  Foto Ing. Katarína Gáliková GK Triedna učiteľka: III.A
  Foto Mgr. Ondrej Halan HO Učiteľ
  Foto Mgr. Vladimír Herda HV Učiteľ
   
   
  RNDr. Ida Hradilová Hr vych Vychovávateľka
   
   
  Ing. Peter Chytil CHP Učiteľ
  Foto Mgr. Miloš Javorský JaM Vychovávateľ
   
   
  Mgr. Juraj Kendera KJu Učiteľ
  Foto Ing. Peter Lacko LP Triedny učiteľ: II.B
  Foto Ing. Roman Lauko LR Vychovávateľ
   
   
  Mgr. Jana Lavríková LJ Triedna učiteľka: I.B
  lavrikova@centrum.sk
   
   
  Ing. Peter Mališ MP Učiteľ
  pzetor.malis@gmail.com
   
   
  Ing. Marek Mlynárik ML Učiteľ
   
   
  Tomáš Mlynárik MlTv Vychovávateľ
  Foto Ing. Iveta Mlynáriková MI Učiteľka
   
   
  Ing. Erik Petrikovič PE Učiteľ
  Foto Ing. Štefan Petrikovič Učiteľ
   
   
  Mgr. Denisa Prokeinová, PhD. PD Učiteľka
   
   
  Ján Slezák js Vychovávateľ
   
   
  Mgr. Mária Smutná SM Triedna učiteľka: III.B
  Foto Mgr. Norbert Soročina SN Učiteľ
  Foto Mgr. Darina Šemodová ŠD Učiteľka
  denkova.d@gmail.com
   
   
  Ing. Ivana Šimková, PhD. ŠI Učiteľka
  ivana.simkova1@gmail.com
   
   
  Ing. Martin Šomodík ŠM Triedny učiteľ: IV.B
  Foto Ing. Miroslav Uhrin UM Učiteľ
   
   
  Ing. Miroslav Uhrin UMvych Vychovávateľ
  Foto Mgr. Eleonóra Valovičová VE Triedna učiteľka: I.A
  nora.valovicova@gmail.com
  Foto Ing. Anton Vančo av Vychovávateľ

  © aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
   Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica
  • +421 45 6911131-2

  Fotogaléria